Dövlət müəssisələri - Portfel şirkətlər

Logistika

Azərbaycan Dəmir Yolları QSC

Azərbaycan Dəmir Yolları QSC

Fiziki və hüquqi şəxslərin dəmir yolu ilə daşımalarını, dəmir yollarının, habelə ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatının infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsini, dəmir yollarında hərəkətin idarə edilməsini, dəmir yolu nəqliyyat vasitələri parkının, maddi-texniki bazasının müasirləşdirilməsini və səmərəli istifadə olunmasını və dəmir yolu sahəsində digər xidmətləri həyata keçirən əsas dövlət müəssisəsi. 

Azərbaycan Hava Yolları QSC

Azərbaycan Hava Yolları QSC

Mülki aviasiyanın inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsini həyata keçirən, Azərbaycan Respublikası əhalisinin və ölkə iqtisadiyyatının hava daşımalarına, aviasiya işlərinə və mülki aviasiya sahəsində digər xidmətlərə olan tələbatını təmin edən Azərbaycanın ən böyük aviadaşıyıcı dövlət şirkəti. 

Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı QSC

Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı QSC

Dəniz nəqliyyatının məhsula, işə və xidmətə olan ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlmiş liman xidmətləri göstərmək hüququna malik, səhmləri tam olaraq dövlətə məxsus  səhmdar cəmiyyət.

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC

Yerli və beynəlxalq daşımaların səmərəliliyinin artırılmasını, dənizdə həyata keçirilən neft-qaz və digər layihələrdə daşıyıcı, eləcə də ticarət gəmiçiliyinin fəaliyyət növləri üzrə xidmətlərin davamlı surətdə göstərilməsi üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin və elmi-texniki innovasiyaların tətbiqini həyata keçirən, yerli və xarici, fiziki və hüquqi şəxslərə yüksək keyfiyyətli və rəqabətə davamlı xidmətlər təqdim edən dövlət müəssisəsi.